גלבוע

Gilboa

לחץ על השפעה מסוימת בכדי לחפש זנים אחרים על פיה

[[t.name]]

לחץ על תסמין מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
[[t.name]]

לחץ על טעם מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
THC 10.0% CBD 0.1%

גלבוע

Gilboa

חברה: קנדוק

גלבוע
קנדוק
None% / None%
חומר פעיל    CBD 0.1% THC 10.0%

תגובות על גלבוע של קנדוק