גולן

Golan

לחץ על השפעה מסוימת בכדי לחפש זנים אחרים על פיה

[[t.name]]

לחץ על תסמין מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
[[t.name]]

לחץ על טעם מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
THC 0.1% CBD 10.0%

גולן

Golan

חברה: קנדוק

גולן
קנדוק
None% / None%
חומר פעיל    CBD 10.0% THC 0.1%

תגובות על גולן של קנדוק