חרמון

Hermon

אינדיקה דומיננטית - 60%

לחץ על השפעה מסוימת בכדי לחפש זנים אחרים על פיה

[[t.name]]

לחץ על תסמין מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
[[t.name]]

לחץ על טעם מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
THC 0.5% CBD 14.0%

חרמון

Hermon

חברה: פארמוקן

אינדיקה
חרמון
פארמוקן
אינדיקה דומיננטית 40% / 60%
חומר פעיל    CBD 14.0% THC 0.5%

תגובות על חרמון של פארמוקן