כוש בן ימיני

Kush Ben Yamini

סאטיבה דומיננטית 80%

לחץ על השפעה מסוימת בכדי לחפש זנים אחרים על פיה

[[t.name]]

לחץ על תסמין מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
[[t.name]]

לחץ על טעם מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
THC 13.0% CBD 0.1%

כוש בן ימיני

Kush Ben Yamini

חברה: שיח

סאטיבה
כוש בן ימיני
שיח
סאטיבה דומיננטית 80% / 20%
חומר פעיל    CBD 0.1% THC 13.0%

תגובות על כוש בן ימיני של שיח