הולנדי-מיקסטרדם

DeDutch

לחץ על השפעה מסוימת בכדי לחפש זנים אחרים על פיה

[[t.name]]

לחץ על תסמין מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
[[t.name]]

לחץ על טעם מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
THC 16.0% CBD 0.1%

הולנדי-מיקסטרדם

DeDutch

חברה: שיח

הולנדי-מיקסטרדם
שיח
None% / None%
חומר פעיל    CBD 0.1% THC 16.0%

תגובות על הולנדי-מיקסטרדם של שיח