WW

WW

אינדיקה דומיננטית - 60%

לחץ על השפעה מסוימת בכדי לחפש זנים אחרים על פיה

[[t.name]]

לחץ על תסמין מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
[[t.name]]

לחץ על טעם מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
THC 20.0% CBD 3.0%

WW

WW

חברה: שאיפה לחיים

אינדיקה
WW
שאיפה לחיים
אינדיקה דומיננטית 40% / 60%
חומר פעיל    CBD 3.0% THC 20.0%

תגובות על WW של שאיפה לחיים