חתונה בלבן

Havarra Wedding

סאטיבה דומיננטית 70%

לחץ על השפעה מסוימת בכדי לחפש זנים אחרים על פיה

[[t.name]]

לחץ על תסמין מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
[[t.name]]

לחץ על טעם מסוים בכדי לחפש זנים אחרים על פיו

[[t.name]]
THC 18.0% CBD 0.6%

חתונה בלבן

Havarra Wedding

חברה: שיח

סאטיבה
חתונה בלבן
שיח
סאטיבה דומיננטית 70% / 30%
חומר פעיל    CBD 0.6% THC 18.0%

תגובות על חתונה בלבן של שיח