מחירון מוצרי קנאביס בבתי מרקחת - רשימת המחירים המלאה

מחירון מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת

עם כניסת רפורמת בתי המרקחת לתוקפה באפריל 2019 החלו להימכר מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת.

פרויקט קנאפדיה אסף עבור המטופלים את כל מחירי מוצרי הקנאביס בבתי המרקחת.

הנה המחירון המלא לפניכם:

תאריך עדכון - 20.09.2019
חברה סוג מוצר תיאור מוצר מחיר בסופר-פארם מחיר בגרין פארמה מחיר בש.ר.מ פארם מחיר ממוצע
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T1/C20 (אקסיבן טיפות) 264 270 264 266
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T10/C10 (אקסיבן טיפות) 189 200 189 193
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T10/C2 (אקסיבן טיפות) 151 160 151 154
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T15/C3 (אקסיבן טיפות) 226 230 226 227
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T3/C15 (אקסיבן טיפות) 226 230 226 227
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T5/C10 (אקסיבן טיפות) 189 200 189 193
BOL פארמה תפרחת BOL T0/C24 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T0/C24 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה שמן BOL T0/C24 CELIXIR24 (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
BOL פארמה תפרחת BOL T1/C20 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T1/C20 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה שמן BOL T1/C20 CELIXIR20 (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
BOL פארמה תפרחת BOL T10/C10 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T10/C10 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה שמן BOL T10/C10 EQUATIR10 (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
BOL פארמה תפרחת BOL T10/C2 Indica (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T10/C2 Indica (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL T10/C2 Sativa (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T10/C2 Sativa (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה שמן BOL T10/C2 TELIXIR10 (שאיפה לחיים) 120 125 אין 123
BOL פארמה שמן BOL T10/C2 TELIXIR10 Indica (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
BOL פארמה שמן BOL T10/C2 TELIXIR10 Sativa (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
BOL פארמה תפרחת BOL T15/C3 Indica (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T15/C3 Indica (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL T15/C3 Sativa (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T15/C3 Sativa (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה שמן BOL T15/C3 TELIXIR15 (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
BOL פארמה תפרחת BOL T20/C4 Indica (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T20/C4 Indica (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL T20/C4 Sativa (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T20/C4 Sativa (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה שמן BOL T20/C4 TELIXIR20 (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
BOL פארמה תפרחת BOL T3/C15 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T3/C15 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה שמן BOL T3/C15 CELIXIR15 (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
BOL פארמה תפרחת BOL T5/C10 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T5/C10 (שאיפה לחיים) 160 160 160 160
BOL פארמה שמן BOL T5/C10 CELIXIR10 (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T5/C5 (שאיפה לחיים) 160 אין אין 160
BOL פארמה תפרחת BOL T5/C5 (שאיפה לחיים) 160 אין 160 160
BOL פארמה שמן BOL T5/C5 EQUATIR5 (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
שיח תפרחת CANAREET Indica T10/C2 (קנארית) 180 160 150 163
שיח תפרחת CANAREET Indica T15/C3 (קנארית) 185 180 150 172
שיח תפרחת CANAREET Indica T20/C4 (קנארית) 185 160 150 165
שיח תפרחת CANAREET Sativa T10/C2 (קנארית) 180 170 150 167
שיח תפרחת CANAREET Sativa T15/C3 (קנארית) 185 160 150 165
שיח תפרחת CANAREET Sativa T20/C4 (קנארית) 185 160 150 165
שיח שמן CANAREET T0/C24 (קנארית) 250 160 130 180
שיח תפרחת CANAREET T0/C24 (קנארית) 200 160 150 170
שיח שמן CANAREET T1/C20 (קנארית) 250 160 130 180
שיח תפרחת CANAREET T1/C20 (קנארית) 200 160 150 170
שיח שמן CANAREET T10/C10 (קנארית) 190 160 אין 175
שיח תפרחת CANAREET T10/C10 (קנארית) 180 160 150 163
שיח שמן CANAREET T10/C2 (קנארית) 170 160 130 153
שיח שמן CANAREET T15/C3 (קנארית) 200 160 130 163
שיח שמן CANAREET T20/C4 (קנארית) 210 160 130 167
שיח שמן CANAREET T3/C15 (קנארית) 200 160 130 163
שיח תפרחת CANAREET T3/C15 (קנארית) 190 160 130 160
שיח שמן CANAREET T5/C10 (קנארית) 190 160 130 160
שיח תפרחת CANAREET T5/C10 (קנארית) 170 185 150 168
BOL פארמה שמן CONNEXIR T1/C20 (שאיפה לחיים) 125 125 125 125
שיח שמן Nitzan T10/C10 (ניצן) 200 200 אין 200
שיח שמן Nitzan T10/C2 (ניצן) 170 175 אין 173
שיח תפרחת Nitzan T10/C2 Indica (ניצן) 180 180 אין 180
שיח תפרחת Nitzan T10/C2 Sativa (ניצן) 180 180 אין 180
שיח שמן Nitzan T15/C3 (ניצן) 195 195 אין 195
שיח תפרחת Nitzan T15/C3 Indica (ניצן) 200 190 אין 195
שיח תפרחת Nitzan T15/C3 Sativa (ניצן) 200 190 אין 195
שיח תפרחת Nitzan T20/C4 Indica (ניצן) אין 185 אין 185
שיח תפרחת Nitzan T20/C4 Sativa (ניצן) 190 185 אין 188
שיח שמן Nitzan T5/C10 (ניצן) 199 199 אין 199
שיח תפרחת Nitzan T10/C10 (ניצן) 180 אין אין 180
שיח תפרחת Nitzan T0/C24 (ניצן) 200 אין אין 200
שיח תפרחת Nitzan T1/C20 (ניצן) 200 אין אין 200
שיח תפרחת Nitzan T3/C15 (ניצן) 190 אין אין 190
שיח תפרחת Nitzan T5/C10 (ניצן) 180 אין אין 180
שיח שמן Nitzan T0/C24 (ניצן) 250 אין אין 250
שיח שמן Nitzan T1/C20 (ניצן) 250 אין אין 250
שיח שמן Nitzan T3/C15 (ניצן) 220 אין אין 220
שיח שמן Nitzan T20/C4 (ניצן) 210 אין אין 210
פנאקסיה שמן Axiban SL Drops T5/C5 (אקסיבן טיפות) 173 אין אין 173
שיח תפרחת Nitzan T5/C5 (ניצן) 180 אין אין 180
שיח שמן Nitzan T5/C5 (ניצן) 199 אין אין 199
BOL פארמה תפרחת BOL (T20/C4) MD SAT (שאיפה לחיים) 160 אין 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL (T20/C4) ODEM IND (שאיפה לחיים) 160 אין 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL (T3/C15) TOPAZ (שאיפה לחיים) 160 אין 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL (T15/C3) INBAR IND (שאיפה לחיים) 160 אין 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL (T20/C4)  WW IND (שאיפה לחיים) 160 אין 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL (T10/C10) CMC (שאיפה לחיים) 160 אין 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL (T20/C4) MVA IND (שאיפה לחיים) 160 אין 160 160
BOL פארמה תפרחת BOL (T10/C2) RR SAT (שאיפה לחיים) 160 אין 160 160
Syqe Medical מחסנית אידוי Syqe Inhaler cartridge 60 (סייקי) 740 אין אין 740
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T1/C20 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T3/C15 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T5/C10 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T10/C10 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T5/C5 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T10/C2 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת תפרחת גרוסה BAZELET T15/C3 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T1/C20 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T3/C15 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T5/C10 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T10/C10 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T5/C5 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T10/C2 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T15/C3 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת גליליות BAZELET T20/C4 (בזלת) 195 אין אין 195
בזלת שמן BAZELET T1/C20 (בזלת) 215 אין אין 215
בזלת שמן BAZELET T3/C15 (בזלת) 215 אין אין 215
בזלת שמן BAZELET T5/C10 (בזלת) 215 אין אין 215
בזלת שמן BAZELET T10/C10 (בזלת) 215 אין אין 215
בזלת שמן BAZELET T5/C5 (בזלת) 215 אין אין 215
בזלת שמן BAZELET T10/C2 (בזלת) 215 אין אין 215
בזלת שמן BAZELET T15/C3 (בזלת) 215 אין אין 215
בזלת שמן BAZELET T20/C4 (בזלת) 215 אין אין 215

* מחירי 'טלפארמה' כוללים משלוח, הנחות מדורגות לכמויות מ-50 גרם ומעלה, והנחה קבוע של 30% לניצולי שואה.