מחירון מוצרי קנאביס בבתי מרקחת - רשימת המחירים המלאה

מחירון מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת

עם כניסת רפורמת בתי המרקחת לתוקפה באפריל 2019 החלו להימכר מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת.

פרויקט קנאפדיה אסף עבור המטופלים את כל מחירי מוצרי הקנאביס בבתי המרקחת.

הנה המחירון המלא לפניכם:

תיאור מוצרסוג מוצרחברהמחיר בסופר-פארםמחיר בגרין פארמהמחיר בש.ר.מ פארםמחיר ממוצע
AXIBAN SL DROPS T1/C20 (אקסיבן טיפות)שמןפנאקסיה264270264266
AXIBAN SL DROPS T3/C15 (אקסיבן טיפות)שמןפנאקסיה226230226227
AXIBAN SL DROPS T5/C10 (אקסיבן טיפות)שמןפנאקסיה189200189193
AXIBAN SL DROPS T10/C10 (אקסיבן טיפות)שמןפנאקסיה251200189213
AXIBAN SL DROPS T10/C2 (אקסיבן טיפות)שמןפנאקסיה151160151154
AXIBAN SL DROPS T15/C3 (אקסיבן טיפות)שמןפנאקסיה226230226227
BOL T0/C24 CELIXIR24 (סליקסיר 24)שמןBOL פארמה140160140147
BOL T1/C20 CELIXIR20 (סליקסיר 20)שמןBOL פארמה140160140147
BOL T3/C15 CELIXIR15 (סליקסיר 15)שמןBOL פארמה130140130133
BOL T5/C10 CELIXIR10 (סליקסיר 10)שמןBOL פארמה120130120123
BOL T5/C5 EQUATIR5 (אקווטיר 5)שמןBOL פארמהאיןאין120120
BOL T10/C10 EQUATIR10 (אקווטיר 10)שמןBOL פארמה120130120123
BOL T20/C4 TELIXIR20 (טליקסיר 20)שמןBOL פארמה140160140147
BOL T15/C3 TELIXIR15 (טליקסיר 15)שמןBOL פארמה130150130137
BOL T10/C2 TELIXIR10 (טליקסיר 10)שמןBOL פארמה120130אין125
BOL T10/C2 TELIXIR10 Sativa (טליקסיר 10 סאטיבה)שמןBOL פארמה120אין120120
CONNEXIR T1/C20 (קונקסיר)שמןBOL פארמהאיןאין140140
BOL פארמהשמןBOL T10/C2 TELIXIR10 Indica120אין120120
CANAREET T0/C24 (קנארית)שמןשיח130אין130130
CANAREET T1/C20 (קנארית)שמןשיח130אין130130
CANAREET T3/C15 (קנארית)שמןשיח130אין130130
CANAREET T5/C10 (קנארית)שמןשיח130אין130130
CANAREET T10/C10 (קנארית)שמןשיח130איןאין130
CANAREET T10/C2 (קנארית)שמןשיח130אין130130
CANAREET T15/C3 (קנארית)שמןשיח130אין130130
CANAREET T20/C4 (קנארית)שמןשיח130אין130130
Nitzan T5/C10 (ניצן)שמןשיחאין199אין199
Nitzan T10/C10 (ניצן)שמןשיחאין249אין249
Nitzan T10/C2 (ניצן)שמןשיחאין189אין189
Nitzan T15/C3שמןשיחאין195אין195
BOL T0/C24 (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה140140140140
BOL T1/C20 (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה135140135137
BOL T10/C2 Indica (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה130140130133
BOL T15/C3 Sativa (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה135140135137
BOL T15/C3 Indica (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה135140135137
BOL T20/C4 Sativa (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה140140140140
BOL T3/C15 (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה135140135137
BOL T5/C10 (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה130140130133
BOL T10/C10 (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה120130120123
BOL T10/C2 Sativa (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה130140130133
BOL T5/C5 (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמהאיןאין120120
BOL T20/C4 Indica (שאיפה לחיים)תפרחתBOL פארמה140140140140
CANAREET T0/C24 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
CANAREET T1/C20 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
CANAREET T3/C15 (קנארית)תפרחתשיח150160130147
CANAREET T5/C10 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
CANAREET T10/C10 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
CANAREET Sativa T10/C2 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
CANAREET Indica T10/C2 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
CANAREET Sativa T15/C3 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
CANAREET Indica T15/C3 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
CANAREET Sativa T20/C4 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
CANAREET Indica T20/C4 (קנארית)תפרחתשיח150160150153
Nitzan T10/C2 Sativa (ניצן)תפרחתשיחאין170אין170
Nitzan T10/C2 Indica (ניצן)תפרחתשיחאין170אין170
Nitzan T15/C3 Sativa (ניצן)תפרחתשיחאין170אין170
Nitzan T15/C3 Indica (ניצן)תפרחתשיחאין170אין170
Nitzan T20/C4 Sativa (ניצן)תפרחתשיחאין170210190
Nitzan T20/C4 Indica (ניצן)תפרחתשיחאין170210190
BOL T15/C3 Sativa (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה130140130133
BOL T10/C2 Sativa (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה135140135137
BOL T3/C15 (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה140140140140
BOL T5/C10 (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה135140135137
BOL T0/C24 (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה140150140143
BOL T1/C20 (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה130140130133
BOL T10/C10 (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה130140130133
BOL T10/C2 Indica (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה135140135137
BOL T15/C3 Indica (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה135140135137
BOL T20/C4 Sativa (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה140140140140
BOL T20/C4 Indica (שאיפה לחיים)תפרחת גרוסהBOL פארמה140140140140

* מחירי 'טלפארמה' כוללים משלוח