רשימת רופאי קנאביס

מאמרים ומחקרים הנוגעים לקנאביס רפואי

ב-6.9 הוסמכו רופאי הקנאביס החדשים של ישראל, שלראשונה ינפקו רשיונות קנאביס רפואי באופן עצמאי.

שם משפחהשם פרטיקופ"ח / בי"חעיר
1
אבו סנינהעבד אלכריםמכבירחובות
2
אדלשטייןרונימאוחדתטבריה
3
אייזלרכפיררמב"םחיפה
4
אלוןתאיררמב"םחיפה
5
בייליןמיכאלמאוחדתראש העין
6
בן אריגדימכביגני תקווה
7
בן שחרמנחםלגלילנהריה
8
בר אילןקובימכביהרצליה
9
ברגרסטיבןמכביגבעתיים
10
ברילסילביואיכילובתל אביב
11
גולדברגהדסהשניידרפתח תקווה
12
גולדשטייןעומרבני ציוןחיפה
13
גולקואמיליהמכביכפר יונה
14
גור אריהאיתיתל השומררמת גן
15
גורביץיעקבלאומיתכרמיאל
16
גלעדגילשניידרפתח תקווה
17
גנופולסקידינהמכביראשון לציון
18
גנץ סורוצקיהדסהדסה עין כרםירושלים
19
גרינפלדיונתןאסף הרופאבאר יעקב
20
דודשושנהמכביכפר סבא
21
דודקינסקיטטיאנה
22
דוידוביץזויהכלליתנתניה
23
דולברגאוןכלליתכפר סבא
24
הירשאיילבני ציוןחיפה
25
הרצליךז'קימאוחדתבני ברק
26
ווברמוריאלמכבירעננה
27
וייןשמעוןבילינסוןפתח תקווה
28
זלובינסקירחלמאוחדתחיפה
29
זמירג'וסליןמכביעפולה
30
זקהייםפטרהרמב"םחיפה
31
זר ציוןמשהאסותאתל אביב
32
חטבקלודמאוחדתירושלים
33
חרותירפאלרעותתל אביב
34
חרמושורדלניאדונתניה
35
ישרתמרלאומיתתל אביב
36
כהןקרןשערי צדקירושלים
37
כהןרנהמכביראש העין
38
כהןנורמןמכבירעננה
39
כהנוביץשריהמאוחדתהרצליה
40
כספיעופרבילינסוןפתח תקווה
41
כץנטליהמעלה הכרמלטירת הכרמל
42
לורברבויםמרדכיוולפסוןחולון
43
ליבשיץאנטולירעותתל אביב
44
לייבהמירבתל השומררמת גן
45
ליעוזחייםמאוחדתתל אביב
46
לנדאו דה שליטאורנהאיכילובתל אביב
47
מוצניקמירהכלליתירושלים
48
מורליגילמאוחדתירושלים
49
מחמידכאמלבני ציוןחיפה
50
מישהדודמכביבת ים
51
מנביץדמיטריכלליתפתח תקווה
52
מתיבנעמילגלילנהריה
53
נובאניעדיכלליתירושלים
54
נסראללהסוהילפוריהגליל תחתון
55
נעלי יוסףאילכלליתחיפה
56
סגולנחוםמכביגדרה
57
סטרחילביץאירנהמכבירמת גן
58
עאמרסוהילמאוחדתירושלים
59
עדוימוחמדפוריהגליל תחתון
60
עודהחוסאםמאוחדתבקה אל גרביה
61
עשתליהשיבארמת גן
62
פרנסיסבהאזיוצפת
63
פרנקלדודאליןירושלים
64
קגנובמריהכלליתירושלים
65
קוטלרמשהבאר יעקבנס ציונה
66
קראוסדרורשניידרפתח תקווה
67
קרמראוריאלאיכילובתל אביב
68
רושקהפאולהכפר שאולירושלים
69
רזניקויקטורמאירכפר סבא
70
רןשרהמאוחדתמזכרת בתיה
71
שטמרסלומוןבילינסוןפתח תקווה
72
שיאיילתלגלילנהריה
73
שיף קרןברקתמכביתל אביב
74
שלזינגרדפנהמכבירמת גן